Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Výukové materiály

 • pdf

  [ratings results="true"] Aldehydy a ketony

  Stáhnout
  Autor Michaela Hlavatá, Eva Urválková,Lucie Vávrová
  Školitel / recenzent / RNDr. Simona Petrželová, Ph.D, doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D., Bc. Jaroslav Stránský
  Rok vzniku 2005
  Popis Materiál se zpracovaným tématem Aldehydy a ketony. V závěru jsou připojeny příklady (v učitelské verzi je i správné řešení).
 • pdf

  [ratings results="true"] Alkaloidy

  Stáhnout
  Autor Daniela Bártová, Hana Rohovská, Michal Dopita
  Školitel / recenzent / RNDr. Simona Petrželová, Ph.D, doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2004
  Popis Materiál obsahuje základní náhled do učební látky alkaloidy. Je doplněn krátkým on-line testem.
 • pdf

  [ratings results="true"] Alkoholy

  Stáhnout
  Autor Milena Abrahamová, Radka Kubelková, Marie Sedláčková, Magda Štouračová
  Školitel / recenzent / RNDr. Simona Petrželová, Ph.D, doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2021
  Popis Materiál obsahuje základní informace o alkoholech, včetně ilustrujících příkladů a on-line testu.
 • pdf

  [ratings results="true"] Aminokyseliny a peptidy (struktura, vlastnosti, význam) + Bonus mini-detektivka: Vražda nepohodlného překupníka – komplexní distanční materiál

  Stáhnout
  Autor Bc. Jaroslav Stránský
  Školitel Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2021
  Popis Komplexní distanční materiál připravený pro výuku tématu Aminokyseliny a peptidy má 14 stran a je určen pro off-line distanční výuku cca 1 VH. Součástí je i mini-detektivka: Vražda nepohodlného překupníka, která zapojuje studenty do aplikací k tématu. Navazující materiál na téma Proteiny je také k dispozici.
 • pdf

  [ratings results="true"] Areny

  Stáhnout
  Autor I. Volmutová, Z. Hájková-Sněhotová, M. Šíba
  Školitel / recenzent / RNDr. Simona Petrželová, Ph.D, doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2008
  Popis Materiál Areny přehledně shrnuje nejdůležitější informace o zajímavé a důležité skupině uhlovodíků. Soubor obsahuje odkaz na krátký on-line testík.
 • pdf

  [ratings results="true"] Bílkoviny/proteiny (struktura, klasifikace, funkce) + opakovací test na aminokyseliny

  Stáhnout
  Autor
  Školitel
  Rok vzniku 2021
  Popis Komplexní distanční materiál připravený pro výuku tématu Proteiny má 11 stran a je určen pro off-line distanční výuku cca 1 VH. Součástí je test ověřující osvojení předcházejícího tématu Aminokyseliny a peptidy.
 • pdf

  [ratings results="true"] Biochemická energetika – vybraná témata energetického metabolismu (Krebsův cyklus, dýchací řetězec, makroergické sloučeniny)

  Stáhnout
  Autor Bc. Jaroslav Stránský
  Školitel Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2021
  Popis Komplexní distanční materiál připravený pro výuku tématu Bioenergetika má 15 stran a je určen pro off-line distanční výuku cca 1 VH. Součástí materiálu jsou vybraná témata energetického metabolismu (Krebsův cyklus, dýchací řetězec, makroergické sloučeniny) a na konci je vysvětlení mechanismu toxicity kyanidů.
 • pdf

  [ratings results="true"] Buňka (aneb co je dobré vědět o buňce)

  Stáhnout
  Autor doc. Helena Klímová, CSc., Markéta Roštejnská
  Školitel
  Rok vzniku
  Popis Materiál obsahuje přehledně zpracované téma Buňka. Obsahuje odkaz na on-line test.
 • pdf

  [ratings results="true"] Fotosyntéza + opakovací test na sacharidy

  Stáhnout
  Autor Bc. Jaroslav Stránský
  Školitel Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2021
  Popis Komplexní distanční materiál připravený pro výuku tématu Fotosyntéza má 9 stran a je určen pro off-line distanční výuku cca 1 VH. Součástí je test ověřující osvojení předcházejícího tématu sacharidy.
 • pdf

  [ratings results="true"] Heterocyklické sloučeniny

  Stáhnout
  Autor Alan Liška, RNDr. Dana Rédrová
  Školitel / recenzent / RNDr. Simona Petrželová, Ph.D, doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2021
  Popis Materiál se zpracovaným tématem Heterocyklické sloučeniny, zahrnuje vlastnosti, příklady, strukturní vzorce a příklady praktického využití a jejich významu v přírodě.
 • pdf

  [ratings results="true"] Karboxylové kyseliny

  Stáhnout
  Autor Pavla Feřtová, Zuzana Konrádová, Michaela Vrbová, Pavel Teplý
  Školitel / recenzent / RNDr. Simona Petrželová, Ph.D, doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D., Bc. Jaroslav Stránský
  Rok vzniku
  Popis Materiál se zpracovaným tématem Karboxylové kyseliny, zahrnuje vlastnosti, názvosloví, reakce, zástupci a využití.
 • pdf

  [ratings results="true"] Lipidy (struktura, reakce, metabolismus) + Bonus: Aspirin – „lék na zvýšenou teplotu“

  Stáhnout
  Autor Bc. Jaroslav Stránský
  Školitel Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2021
  Popis Komplexní distanční materiál připravený pro výuku tématu Lipidy má 10 stran a je určen pro off-line distanční výuku cca 1 VH. Součástí je také vysvětlení mechanismu účinku léčiva – kyseliny acetylsalicylové – při blokaci tvorby prostaglandinů.
 • pdf

  [ratings results="true"] Metabolismus dusíku (Ornithinový/močovinový cyklus) + Bonus: Acidobazická rovnováha organismu

  Stáhnout
  Autor Bc. Jaroslav Stránský
  Školitel Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2021
  Popis Komplexní distanční materiál připravený pro výuku tématu Metabolismus dusíku má 8 stran a je určen pro off-line distanční výuku cca 1 VH. Součástí materiálu je i Bonus: Acidobazická rovnováha organismu.
 • pdf

  [ratings results="true"] Monosacharidy (struktura, význam, reakce) + opakovací test na lipidy

  Stáhnout
  Autor Bc. Jaroslav Stránský
  Školitel Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2021
  Popis Komplexní distanční materiál připravený pro výuku tématu Monosacharidy má 11 stran a je určen pro off-line distanční výuku cca 1 VH. Součástí je test ověřující osvojení předcházejícího tématu Lipidy.
 • pdf

  [ratings results="true"] Radioaktivita

  Stáhnout
  Autor Laura Dymáčková, Petr Distler, Dana Rédrová
  Školitel
  Rok vzniku 2005
  Popis Materiál přehledně zpracovává téma radioaktivita. Obsahuje odkaz na on-line test sloužící k ověření nabytých znalostí.
 • pdf

  [ratings results="true"] Sacharidy a oligosacharidy (metabolismus) + Bonus: Který cukr může zabíjet?

  Stáhnout
  Autor Bc. Jaroslav Stránský
  Školitel Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2021
  Popis Komplexní distanční materiál připravený pro výuku tématu Oligosacharidy a metabolismus sacharidů má 11 stran a je určen pro off-line distanční výuku cca 1 VH. Součástí je krátký text nastiňující riziko nitrožilní aplikace fruktosy.