Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

O projektu

Budova chemické sekce

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy se snaží dlouhodobě spolupracovat s učiteli a žáky SŠ popř. ZŠ. Zejména tak činí ve formě kurzů a seminářů pro tyto žáky a učitele. Kromě toho na Přírodovědecké fakultě vznikalo a v současnosti i vzniká poměrně velké množství výukových a dalších materiálů, reagujících jak na nová, tak stávající témata vyučovaná na SŠ popř. ZŠ. Např. jen na Katedře učitelství a didaktiky chemie je každým rokem vypracována řada diplomových a bakalářských prací. Kromě jiných, výzkumných a odborných, témat jsou tyto práce často zaměřeny na tvorbu a případně evaluaci výukových materiálů. Dále je vytvořena řada dalších výukových materiálů přímo pracovníky katedry nebo jejich studenty nad rámec diplomových, bakalářských a dalších prací. Vzniká tak nemalé množství výukových materiálů, které často prochází oponentským nebo recenzním řízením, řada z nich je také testována přímo při výuce, o jejich kvalitě tak nemůže být pochyb.

Tyto materiály jsou obvykle distribuovány prostřednictvím již zmíněných kurzů a seminářů a také přímo fakultním středním školám a gymnáziím. Dalšími distribučními kanály jsou některé projekty pro podporu SŠ učitelů jako např. Otevřená věda nebo Přírodovědná gramotnost, popřípadě osobní stránky pracovníků katedry a jejich studentů. Bohužel, tímto způsobem je osloveno jen omezené množství pedagogů a distribuováno jen omezené množství materiálů, takže některé z nich jsou dostupné pouze v knihovně katedry. Přitom moderní informační technologie umožňují distribuci řady těchto materiálů prostřednictvím vhodně koncipované webové stránky, která může nabízet SŠ učitelům a žákům i další funkce.

Na základě výše zmíněných úvah vznikl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy projekt studiumchemie.cz, na jehož stránce se právě nacházíte. Cílem tohoto projektu je vytvořit pod hlavičkou Přírodovědecké fakulty UK podpůrnou webovou stránku pro žáky a učitele středních a základních škol a gymnázií nabízející výukové materiály zaměřené na chemii vytvořené na našem pracovišti. Dalším, neméně významným cílem, je vytvoření podpory učitelům a SŠ žákům ve výuce a studiu chemie, a to jak po odborné, tak metodické stránce.

Doufáme, že tuto webovou stránku shledáte zajímavou i užitečnou. Těšíme se na všechny, kdo nás tu navštíví, a budeme se také těšit na všechny připomínky a náměty.

Za tvůrčí tým projektu,
Petr Šmejkal (psmejkal@natur.cuni.cz).