Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Laboratorní pomůcky

Automatická pipeta se špičkou

Azbestová síťka

Baňka (250ml)

Baňka se zábrusem

Büchnerova nálevka

Byreta

Chemické kleště

Dělící nálevka

Držák

Erlenmayerova baňka (200ml)

Erlenmayerova baňka se zábrusem (500ml)

Exsikátor

Filtrační nálevka

Frakční baňka

Hodinové sklíčko

Kádinka (600ml)

Krystalizační miska

Laboratorní stojan

Lodička

Magnetická míchačka

Ochrané pracovní brýle

Odměrná baňka

Odměrná baňka se zábrusem

Odměrný válec (100ml)

Odpařovací miska

Odsávací baňka (Erlenmayerova baňka s postranním vývodem)

Petriho misky

Pinzeta

Pipeta

Plynový kahan

Skleněná tyčinka (v kádince)

Spalovací lžička

Střička (s ethanolem)

Svorka (křížová, dvojitá)

Teploměr

Topné hnízdo

Třecí miska s tloučkem

Triangl

Trojnožka

Varná baňka

Varný kruh

Vodní chladič

Zásobní láhev (H2SO4)

Žíhací kelímek

Zkumavky ve stojanu