Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Výukové materiály

 • wmv

  [ratings results="true"] Fluoridové anionty jako maskovací činidlo

  Stáhnout
  Autor RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
  Školitel
  Rok vzniku 2009
  Popis
 • [ratings results="true"] Fotosyntéza

  Stáhnout
  Autor RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
  Školitel
  Rok vzniku 2020
  Popis Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších dějů v přírodě, V průběhu fotosyntézy dochází k zachycení sluneční energie (fotonů) a k následné syntéze organických látek (sacharidy, mastné kyseliny a prekurzory aminokyselin) z oxidu uhličitého a vody. Mezi organismy mající schopnost provádět fotosyntézu patří vyšší rostliny, zelené a hnědé řasy, jednobuněčné sinice, zelené a purpurové bakterie. Reakce probíhající během fotosyntézy se dají rozdělit do dvou základních dějů: primární děj (přenos elektronů
 • html

  [ratings results="true"] Fotosyntéza

  Stáhnout
  Autor Milada Roštejnská (Teplá)
  Školitel Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
  Rok vzniku 0
  Popis Adobe Flash
 • pdf

  [ratings results="true"] Fotosyntéza – manuál

  Stáhnout
  Autor Milada Roštejnská (Teplá)
  Školitel Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
  Rok vzniku 2009
  Popis
 • [ratings results="true"] FRANKENSTEINŮV KOKTEJL: VÝUKA SEPARAČNÍCH METOD NETRADIČNĚ

  Autor PRAŽIENKA Miroslav, ŠULCOVÁ Renata
  Školitel
  Rok vzniku 2017
  Popis V představovaném miniprojektu jsou aplikovány základní prvky pro aktivní vzdělávání. Před žáky byl namíchán koktejl z běžně známých potravin (voda, sůl, olej a drcená kávová zrna). Poté žáci, motivovaní videonahrávkou s barmanskou show, diskutovali o fenoménu barmanství, o původu slova koktejl a učitel jim nastínil problém – míchat suroviny umí každý, ale vaším úkolem je rozdělit je zpět na výchozí látky!
 • pdf

  [ratings results="true"] Geneticky modifikované organismy

  Stáhnout
  Autor Ivana Volmutová
  Školitel RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2010
  Popis
 • wmv

  [ratings results="true"] Glycerol s manganistanem draselným

  Stáhnout
  Autor Veronika Koldová
  Školitel RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
  Rok vzniku 2008
  Popis Exotermické a endotermické reakce
 • [ratings results="true"] Heterocyklické sloučeniny

  Autor Alan Liška
  Školitel
  Rok vzniku 2006
  Popis Co jsou a nejsou heterocyklické sloučeniny.
 • ppt

  [ratings results="true"] Heterocyklické sloučeniny

  Stáhnout
  Autor Zuzana Kotková, Jan Havlík
  Školitel
  Rok vzniku 2012
  Popis Prezentace vytvořené k názorbému výkladu o heterocyklických sloučeninách.
 • WWW

  [ratings results="true"] Historie přírodních věd ve vzdělávání

  Stáhnout
  Autor Michal Šíba
  Školitel
  Rok vzniku 2011
  Popis
 • wmv

  [ratings results="true"] Hoření acetylenu

  Stáhnout
  Autor Jan Břížďala
  Školitel
  Rok vzniku 2010
  Popis Karbid vápenatý reaguje s vodou za vzniku hořlavého plynu acetylenu. Druhým produktem reakce je hydroxid vápenatý.
 • wmv

  [ratings results="true"] Hoření hořčíku

  Stáhnout
  Autor Jan Břížďala
  Školitel
  Rok vzniku 2010
  Popis Hořčík po zapálení hoří oslnivým plamenem za vzniku bílého oxidu hořečnatého a stopových množství nitridu hořečnatého.
 • 3D video

  [ratings results="true"] Hoření hořčíku v kyslíku a ve vodě (3D)

  Stáhnout
 • ppt

  [ratings results="true"] Hormony

  Stáhnout
  Autor Kamila Miková, Lenka Beranová a Kamila Štěpánková
  Školitel
  Rok vzniku 2004
  Popis Prezentace seznamuje s tématem hormonů.
 • pptx

  [ratings results="true"] Hra Chemaktivity

  Stáhnout
  Autor
  Školitel
  Rok vzniku 2012
  Popis Hru je možno hrát od 30 min do nekonečna. Doporučuji ji hrát v seminářích v posledních ročnících, jako velké opakování organiky a biochemie.
 • [ratings results="true"] Hra erlenka

  Autor Barbora Zákostelná
  Školitel
  Rok vzniku 2006
  Popis Hra vhodná k procvičování učiva organické chemie.
 • [ratings results="true"] Hra na pravdu

  Autor Jana Drahovzalová
  Školitel
  Rok vzniku 2007
  Popis Hra je zaměřena na opakování vlastností a využití uhlovodíků .
 • [ratings results="true"] Hra Pokoř kyselinu

  Autor Lenka Lidová, Monika Petriláková, Renata Šedivá
  Školitel
  Rok vzniku 2011
  Popis Hra je variací na „Aktivity“.
 • [ratings results="true"] Hybridizace sp3, sp2, sp-hry

  Autor Věra Andrlíková
  Školitel RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
  Rok vzniku 2019
  Popis Soubor obsahuje pracovní list a hry k tématu hybridizace.
 • [ratings results="true"] Hybridizace sp3, sp2, sp-prezentace

  Autor Věra Andrlíková
  Školitel RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
  Rok vzniku 2019
  Popis Prezentace obsahuje materiál, který se týká hybridizace. Součástí jsou pracovní listy.
 • pdf

  [ratings results="true"] Hydrofobní efekt (magický písek), Skládání proteinu, Denaturace a vysolování proteinů

  Stáhnout
  Autor RNDr. Anna Fendrychová
  Školitel / recenzent Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D / RNDr. Milada Teplá
  Rok vzniku 2015
  Popis Sada podpůrných materiálů pro výuku biochemie – proteiny: témata magický písek, výroba modelu proteinu a denaturace a vysolování proteinů jsou zpracování pro laboratorní práci využívající BOV a obsahují pracovní listy
 • [ratings results="true"] Hydroxysloučeniny

  Autor
  Školitel
  Rok vzniku 2007
  Popis Prezentace není příprava na jednu hodinu, ale spíše pár věcí, které by se mohly hodit v rámci tématu a je lepší je ukázat přehledněji v prezentaci než kreslit na tabuli.
 • [ratings results="true"] Ibuprofen – pracovní list

  Autor Běla Marie Hrubá
  Školitel RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
  Rok vzniku 2020
  Popis Pracovní list zaměřený na organickou chemii - procvičování na molekule léku ibuprofen.
 • [ratings results="true"] Inspirující a motivační prostředky pro chemii a přírodovědné vzdělávání na našem trhu (Výběr z materiálů: informační přehled)

  Autor Dominika Andrlová
  Školitel RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
  Rok vzniku 2015
  Popis Přehled asi 50-i publikací, experimentálních sad a přírodovědných společenských her včetně cenového přehledu.
 • wmv

  [ratings results="true"] Ionty Cl jako ligand

  Stáhnout
  Autor RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
  Školitel
  Rok vzniku 2009
  Popis
 • [ratings results="true"] Isomerie (SŠ) I

  Autor Běla Marie Samková
  Školitel RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
  Rok vzniku 2018
  Popis Prezentace představuje přehled pojmů spojených s tématem izomerie. Didaktické komentáře ke snímkům a Aktivity naleznete v souboru Isomerie (SŠ) II.
 • [ratings results="true"] Isomerie (SŠ) II – didaktické poznámky k prezentaci a aktivity

  Autor Běla Marie Samková
  Školitel RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
  Rok vzniku 2018
  Popis Soubor obsahuje didaktické komentáře ke snímkům a Aktivity k prezentaci Isomerie (SŠ) I.
 • [ratings results="true"] Izolace DNA

  Autor Martin Konečný
  Školitel
  Rok vzniku 2011
  Popis
   Žák izoluje DNA z různých biologických materiálů.
  • Žák vysvětlí princip izolace DNA na základě znalosti umístění a vlastností DNA.
  • Žák analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě
 • pdf

  [ratings results="true"] Izomerie, Modely

  Stáhnout
  Autor
  Školitel
  Rok vzniku 2013
  Popis Materiál obsahuje tematiku izomerů s využitím přístupu badatelské aktivity s využitím molekulových modelů. Připojena je tematická křížovka.
 • pdf

  [ratings results="true"] Jak mýdlo čistí?

  Stáhnout
  Autor Kostelanská
  Školitel
  Rok vzniku 2012
  Popis Pokus demonstrující princip čištění mýdlem.

1 3 4 5 6 7 16