Termodynamika
Literatura

Seznam doporučené literatury

 1. BARTUŠKA, K., SVOBODA, E.: Molekulová fyzika a termika pro gymnázia. Prometheus, Praha, 2000.
 2. BENEŠ, P. a kol.: Základy chemie 1. Fortuna, Praha 2003.
 3. ČIPERA, J. a kol.: Seminář a cvičení z chemie pro IV. ročník gymnázií. SPN, Praha 1987.
 4. ČIPERA, J.: Základy obecné chemie. SPN, Praha 1980.
 5. ČTRNÁCTOVÁ, H. a kol.: Chemie pro 8. ročník základní školy. SPN, Praha 2004.
 6. ČTRNÁCTOVÁ, H. a kol.: Úlohy ze středoškolské chemie. SPN, Praha 1991.
 7. ČTRNÁCTOVÁ, H., VAŇKOVÁ, V.: Znáte obecnou chemii? Prospektrum, Praha 1994.
 8. ČTRNÁCTOVÁ, H. a kol.: Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky z chemie. Tauris, Praha 2001.
 9. DVOŘÁČKOVÁ, S.: Chemie v testových otázkách. Rubico, Olomouc 1997.
 10. FLEMR, V.: Chemie obecná a anorganická. SPN, Praha 2001.
 11. HONZA, J., MAREČEK, A.: Chemie pro čtyřletá gymnázia (1. díl). DaTaPrint, Brno 1996.
 12. HONZA, J., MAREČEK, A.: Chemie sbírka příkladů pro SŠ. DaTaPrint, Brno 2001.
 13. KOTLÍK, B., RŮŽIČKOVÁ, K.: Chemie I v kostce pro střední školy. Fragment, Havlíčkův Brod 1996.
 14. KUBÍNEK, R., KOLÁŘOVÁ, H.: Fyzika v příkladech a testových otázkách. Rubico, Olomouc 1996.
 15. OXLADE, Ch. a kol.: Ilustrovaný přehled – Fyzika. Blesk, Ostrava 1994.
 16. OXLADE, Ch. a kol.: Ilustrovaný přehled – Chemie. Blesk, Ostrava 1994.
 17. SEDLÁČEK J. a kol.: Obecná chemie – skriptum UK. Karolinum, Praha 1992.
 18. SVOBODA, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. Prometheus, Praha 2006.
 19. VACÍK, J. a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1995.
 20. VACÍK, J. a kol.: Chemie (obecná a anorganická) pro gymnázia. SPN, Praha 1995.
 21. VACÍK, J.: Obecná chemie. SPN, Praha 1986.
 22. VOHLÍDAL, J. a kol.: Chemické tabulky pro střední průmyslové školy chemické a s chemickým zaměřením. SNTL, Praha 1982.

>>nahoru<<

Seznam použitých webových zdrojů

 1. GRUBER, J.: Základní zákony termodynamiky [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.spstrplz.cz/osobnistranky/josef_gruber/td/td_learn.pdf
 1. DESIGN COPYRIGHT: Coffin&Trout [online]. [cit. 2007-03-20].Dostupné z http://www.coffinandtrout.com/images/collections/eternity/Eternity136-R03(TETR00082).jpg
 2. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UK: Minerály [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/fotm/grafit-1.jpg
 3. UNIVERSITY OF VISCONSIN: Professor Jon Kahl's Web Site [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.uwm.edu/~kahl/Images/Weather/Severe/tornado.jpg
 4. THE NEWSLETTER OF THE OTTAWA CENTRE RASC : Astronotes Online [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://ottawa.rasc.ca/astronotes/2003/graphics_03/tornado.jpg
 1. UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA: Stormchase [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://web.missouri.edu/~zapfcf/zapballer/stormchase/tornado.gif
 1. Index of experiments [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.chemie-live.de.vu/
 1. Experimente.net [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.seilnacht.com/versuche/index.html
 2. Freezi.net [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.freezi.net/kava/file/kava.jpg
 1. WEB TO DATE: Královehradecký kraj [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.kr-kralovehradecky.cz/images/cest_ruch/krkonose_3.jpg
 2. W. D. A. CZECH, S. R. O.: 1000 her [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.1000her.cz/
 3. Čtk [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://i3.cn.cz/1155744202_200608160437_MMM_1.jpg
 1. ČESKÁ TELEVIZE: Speciály [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.ceskatelevize.cz/specialy/etiketa/204522161300035/dialog5.jpg
 2. NETHOST: Osobnosti [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.osobnosti.cz/images/filmy/232.jpg
 3. NOBEL WEB AB: All Nobel Laureates in Physics [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1910/waals.jpg
 1. MAFRA: Klikni.cz [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://klikni.idnes.cz/klikni.asp?ids=2026
 2. [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/553805/2/istockphoto_553805_pyrit.jpg
 3. HELMUT KNOLL: Pflanzenfossilien der Oberkreide [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.hm-knoll.de/media/Neuer~Zapf.1.jpg
 4. GINDRAT: Audi [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.autobischof.ch/images-2005-audi/2005-09-Audi-TT-Coupe-autobischof-800x479.jpg
 5. CMS PLUS: Phone Soft [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.phonesoft.cz/pozadi/2255/lebka%20a%20176x220.JPG
 6. THOMAS SEILNACHT: Naturwissenschaftliches Arbeiten [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.seilnacht.com/film/ocer.mpg
 1. Chemie separační metody [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/foto/krystalizace1m.jpg
 2. Lietavská Svinná – Babkov [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.svinna-babkov.szm.sk/svinna/lom-hrad.jpg
 3. WIKIMEDIA: Kalsit [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Mineraly.sk_-_kalcit.jpg/250px-Mineraly.sk_-_kalcit.jpg
 4. MICHAL BACHMAN: Antonie Laurent de Lavoisier [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://nobelsoftware.com/vedci/lavo.htm
 5. CHEM WEB MC + KUBA: [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/termoche/termoche/l.htm
 6. MANUEL TROPEA: Non Solo Biografie [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.nonsolobiografie.it/personaggi/primopiano_antoine_lavoisier.jpg
 7. TOM MICHALIK [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z  http://faculty.rmwc.edu/tmichalik/images/Laplace2crop.jpg
 8. MICHAL BACHMAN: Germain Henri Hess [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://nobelsoftware.com/vedci/hess.htm
 9. Tabulky [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.vscht.cz/fch/frvs/html/tab/index.html
 10. PHP RS: Videokamery [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.videokamery.cz/obrazky/bmwM3-motor-big.jpg
 11. GOOGLE [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://images.google.com/images?svnum=10&hl=cs&gbv=2&q=turb%C3%ADna
 12. JOACHIM REINHARDT: Johann Wolfgang Goethe-Universität [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.physik.uni-frankfurt.de/~jr/gif/phys/carnot.jpg
 1. [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://cache.eb.com/eb/image?id=7553
 2. ADVARNEG, INC.:  Chemistry Explained [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.chemistryexplained.com/images/chfa_04_img0912.jpg
 3. [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://mooni.fccj.org/~ethall/gaslaw/boltzman.jpe
 4. HELLENICA: Michael Lahanas [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://www.mlahanas.de/Physics/Bios/IMG/WillardGibbs.jpg
 5. [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://home.tiscalinet.ch/biografien/images/helmholtz.jpg
 6. [online]. [cit. 2007-03-20]. Dostupné z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/CarnotCycle1.png
 7. L. Šilarová: Komplexní čísla [online]. [cit. 2007-04-08]. Dostupné z http://www.karlin.mff.cuni.cz/~robova/stranky/silarova/index.html
 8. D. M. Harrison: Adding 2 Vectors [online]. [cit. 2007-04-15]. Dostupné z http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/Vectors/Add2Vectors.html
 9. M. YOUNG: Carnot Cycle [online]. [cit. 2007-04-29]. Dostupné z http://www.cs.sbcc.net/~physics/flash/heatengines/Carnot%20cycle.swf
 10. R. Chang: Activation Energy [online]. [cit. 2007-04-29]. Dostupné z http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/flash.mhtml
 11. T. J. Greenbowe: Chemical Bonds [online]. [cit. 2007-04-29]. Dostupné z http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/reaction/bonding1.html
 12. WEB INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT: Entropy – Wood Burning Example [online]. [cit. 2007-04-29]. Dostupné z http://www.georgiacenter.uga.edu/idl/webid/portfolio/flash/animation/wood_burning.html
 13. G. L. Bertrand: Intermolecular Interactions in the Gas Phase [online]. [cit. 2007-04-29]. Dostupné z http://web.umr.edu/~gbert/INTERACT/intermolecular.HTM
 14. DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOPHYSICS, THE UNIVERSITY OF ARIZONA: The Chemistry of water [online]. [cit. 2008-07-05]. Dostupné z http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/tutorials/chemistry/page3.html

 15. KATEŘINA SVOBODOVÁ: Včela medonosná jako domácí zvíře [online]. [cit. 2008-05-26]. Dostupné z http://www.gymfry.cz/zmp0506/svobodovak/plast.jpg

 16. TOMÁŠ VLASÁK: Struktura bílkovin [online]. [cit. 2008-07-05]. Dostupné z http://projektalfa.ic.cz/
 17. UNIVERSITY OF MIAMI DEPARTMENT OF BIOLOGY: Hemoglobin [online]. [cit. 2008-07-05]. Dostupné z http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/chemistry/hemoglobin.jpg

 18. Chemické složení hmoty. [online]. [cit. 2008-07-05]. Dostupné z http://www.sci.muni.cz/ptacek/Chemie-bar_soubory/image066.jpg

 19. WIKIPEDIA: Celulóza. [online]. [cit. 2008-07-05]. Dostupné z http://encyklopedie.divoch.info/images/cs/thumb/b/b1/Celuloza.jpg/200px-Celuloza.jpg

 20. FYZIKÁLNÍ WEB: Čínský ptáček. [online]. [cit. 2008-07-06]. Dostupné z http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/img/cinskyptacek.gif
 21. VŠCHT: Carnotův cyklus. [online]. [cit. 2008-07-08]. Dostupné z http://www.vscht.cz/fch/prikladnik/zkhtml/p.1.2.24.html#avpr
 22. Testy k přijímačkám na VŠ - Masarykova univerzita v Brně (4. část) [online]. [cit. 2008-08-02]. Dostupné z

  http://kittanya.blog.cz/0708/testy-k-prijimackam-na-vs-masarykova-univerzita-v-brne-4-cast

 23. CHEMIE FSI ČVUT: Základy termodynamiky [online]. [cit. 2008-08-03]. Dostupné z http://chemie-test.kvalitne.cz/#n3
 24. FYZIKÁLNÍ WEB: Test [online]. [cit. 2008-08-03]. Dostupné z http://www.fyzika.webz.cz/test.php
 25. Vnitřní energie a teplo [online]. [cit. 2008-03-08]. Dostupné z http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/e-learning/teplovykl.htm

>>nahoru<<

Martin Bojkovský, 2007