Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Výukové materiály

 • wmv

  [ratings results="true"] Rozklad oxidu jodičného

  Stáhnout
  Autor RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
  Školitel
  Rok vzniku 2009
  Popis
 • wmv

  [ratings results="true"] Rozpouštění jodu

  Stáhnout
  Autor RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
  Školitel
  Rok vzniku 2009
  Popis
 • wmv

  [ratings results="true"] Různé barvy manganu

  Stáhnout
  Autor Eva Vrzáčková
  Školitel RNDr. Petr Šmejkal Ph.D.
  Rok vzniku 2011
  Popis
 • ppt

  [ratings results="true"] SACHARIDY

  Stáhnout
  Autor Hana Matějková
  Školitel
  Rok vzniku 2004
  Popis Prezentace je určena pro ty, kteří se chtějí dozvědět "něco i o jiných cukrech něž cukr krystal a krupice a něco o sacharidech, které vůbec nejsou sladké".
 • [ratings results="true"] Sacharidy

  Autor Jana Tejnická
  Školitel
  Rok vzniku 2006
  Popis
   Vzorce monosacharidů a jejich objevitelé
  • Úlohy a cvičení
 • html

  [ratings results="true"] Sacharidy

  Stáhnout
  Autor Anna Steinbauerová
  Školitel Mgr. Milada Teplá
  Rok vzniku 2009
  Popis Flash
 • pdf

  [ratings results="true"] Sacharidy – manuál

  Stáhnout
  Autor Anna Steinbauerová
  Školitel Mgr. Milada Teplá
  Rok vzniku 2009
  Popis
 • [ratings results="true"] Sacharidy a metabolismus sacharidů – Pracovní listy

  Autor Anna Steinbauerová (Čermáková),RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
  Školitel
  Rok vzniku 2011
  Popis Tento pracovní list, je zaměřený především na procvičení učiva nenásilnou formou v podobě didaktických her (např. křížovka a osmisměrka), dále byla vytvořena jedna úloha na kritické čtení a několik úloh na doplnění a přiřazování.
 • ppt

  [ratings results="true"] Sacharidy hra s kostkou

  Stáhnout
  Autor Jitka Čierná
  Školitel
  Rok vzniku 2007
  Popis Výuková prezentace - 39 snímků se strukturami, rozdělením a vlastnostmi sacharidů, oligosacharidů a polysacharidů. + Didaktická hra vhodná k procvičování učiva o sacharidech.
 • ppt

  [ratings results="true"] Sacharidy kolem nás

  Stáhnout
  Autor Martin Diviš
  Školitel
  Rok vzniku 2007
  Popis V prezentaci se studenti seznámí s některými sacharidy, které se běžně vyskytují.
 • ppt

  [ratings results="true"] Sacharidy-kris kros

  Stáhnout
  Autor Hana Pacáková, Michaela Strejčková a Radek Mojžíš
  Školitel
  Rok vzniku 2009
  Popis Hra pro o pakování sacharidů na motivy hry kris-kros.
 • [ratings results="true"] Šátek

  Autor
  Školitel
  Rok vzniku 2007
  Popis
   Do hry lze zařazovat cokoli: např. názvosloví organické chemie, skupiny prvků v PSP, apod.
  • Hru je možné zařadit kdykoli se probere téma, ve kterém je učivo zařazeno v určitém systému.
 • pdf

  [ratings results="true"] Sekvenování DNA

  Stáhnout
  Autor Ivana Volmutová
  Školitel RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2010
  Popis
 • pdf

  [ratings results="true"] Sekvenování DNA – FAQ

  Stáhnout
  Autor Ivana Volmutová
  Školitel RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
  Rok vzniku 2010
  Popis
 • 3D video

  [ratings results="true"] Sloní zubní pasta (3D)

  Stáhnout
  Autor Eva Vrzáčková, Jan Břížďala
  Školitel RNDr. Petr Šmejkal Ph.D.
  Rok vzniku 2011
  Popis
 • wmv

  [ratings results="true"] Sloní zubní pasta II

  Stáhnout
  Autor RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
  Školitel
  Rok vzniku 2009
  Popis
 • 3D video

  [ratings results="true"] Sodíková trampolína

  Stáhnout
  Autor Jan Břížďala (video) a Ondřej Říha (audio)
  Školitel RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
  Rok vzniku 2011
  Popis
 • wmv

  [ratings results="true"] Sopka na stole

  Stáhnout
  Autor Jan Břížďala
  Školitel
  Rok vzniku 2010
  Popis Sopka na stole

  Oranžové dichromany (Cr2O7)2- lze redukovat na zelené sloučeniny chromité Cr3+. Vhodným redukčním činidlem je například síra. Dichroman amonný se redukuje i při jeho pouhém zahřívání (termicky se rozkládá).

  Pomůcky: trojnožka, azbestová síťka, plynový kahan a zápalky
  Chemikálie: dichroman amonný (NH4)2Cr2O7 (5g)

  Postup:
  1. Na azbestovou sítku položenou na trojnožce nasypeme 5g dichromanu amonného.
  2. Zapálíme kahan a umístíme ho pod azbestovou síťku.
  3. Jakmile bude reakce ukončena, kahan vypneme.

  Závěr:
  Zahříváním dichromanu amonného docházelo k jeho rozkladu (analýze) na dusík, vodní páru a oxid chromitý (redoxní děj prokazuje barevná změna z oranžové na tmavě zelenou). Reakce svým průběhem připomínala vulkanickou činnost. Proto tohoto pokusu využili i filmaři například při natáčení snímku King Kong.

  Reakci vystihuje tato chemická rovnice: (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4 H2O


  Poznámka: Dichroman amonný je karcinogenní (rakovinotvorná), toxická látka!
 • pdf

  [ratings results="true"] Soubor Chemických experimentů na téma hydroxy sloučeniny uhlovodíků pro II. ročník gymnázia

  Stáhnout
  Autor Tomáš Kořínek
  Školitel Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
  Rok vzniku 0
  Popis Fragment diplomové práce
 • wmv

  [ratings results="true"] Spalování vodíkových bublin

  Stáhnout
  Autor Jan Břížďala
  Školitel
  Rok vzniku 2010
  Popis Spalování vodíkových bublin

  Vodík vytváří s kyslíkem výbušnou směs. Při reakci těchto dvou plynů vzniká voda. Pro zahájení této reakce postačuje pouhá iniciace pomocí jiskry či elektrického výboje.

  Pomůcky: baňka s odvodnou trubicí, zátka s vsazenou dělící nálevkou, hadička, skleněná miska, svorka, držák a laboratorní stojan
  Chemikálie: zinek Zn, kyselina chlorovodíková HCl, voda se saponátem

  Postup:
  1. Baňku s odvodnou trubicí vložíme do držáku a pomocí svorky ji připevníme ke stojanu. Nasypeme do ní malé množství zinku a její hrdlo uzavřeme zátkou s vsazenou dělící nálevkou – do té nalijeme kyselinu chlorovodíkovou.
  2. Jeden konec hadičky připevníme k odvodné trubičce u baňky a ten druhý ponoříme do skleněné misky naplněné směsí vody se saponátem.
  3. Otočíme kohoutkem u dělící nálevky a necháme kyselinu volně reagovat se zinkem. Zkontrolujeme, zda vznikající plyn uniká do vody se saponátem, kde vytváří bublinky.
  4. Odebereme si několik bublin na dlaň a pomocí sirek je na ruce zapálíme.

  Závěr:
  Reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou vznikal vodík, který zaváděním do vody se saponátem vytvářel bubliny. Ty bylo poté možné zapálit – vodík ve styku s kyslíkem velmi efektně shoří. Tento pokus je možné demonstrovat i na lidské dlani, neboť je pokožka jednak chráněna saponátovou blánou a navíc reakce proběhne velmi rychle, že ji lidské reflexy téměř nezaznamenají.
 • [ratings results="true"] Sport a fyziologie sportu, sportovní výživa, doping, antidoping

  Autor Diana Mezuliáníková
  Školitel RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
  Rok vzniku 2018
  Popis Práce obsahuje odborný text pro učitele (historie sportovní výživy, fyziologie sportu, povolené a nepovolené podpůrné prostředky ve sportu), součástí jsou dále Pracovní listy, hra a didaktické poznámky k prezentaci.
 • [ratings results="true"] Štafeta

  Autor
  Školitel
  Rok vzniku 2007
  Popis
   Lze zařazovat např. triviální názvosloví organické chemie, názvosloví jakékoli oblasti organické nebo anorganické chemie, biochemické látky, apod.
 • [ratings results="true"] Staň se detektivem (Školní projekt zaměřený na forenzní analýzu)

  Autor Bc. Gabriela Uherčíková
  Školitel RNDr. Renata Šulcová, PhD.
  Rok vzniku 2013
  Popis
   Práce se zabývá zpracováním návrhu projektu pro žáky středních škol na téma „Staň se detektivem“.
  • V praktické části je zpracován celý projekt včetně pracovních listů s autorským řešením pro učitele
 • wmv

  [ratings results="true"] Stanovení iontů F pomocí ISE

  Stáhnout
  Autor RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
  Školitel
  Rok vzniku 2009
  Popis
 • wmv

  [ratings results="true"] Stanovení koncentrace HCl titrací

  Stáhnout
  Autor RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
  Školitel
  Rok vzniku 2009
  Popis
 • pdf

  [ratings results="true"] Stavba atomu, radioaktivita a její využití

  Stáhnout
  Autor Petr Distler
  Školitel RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
  Rok vzniku 2014
  Popis
 • doc

  [ratings results="true"] Steroidy

  Stáhnout
  Autor Petr Šotkovský
  Školitel
  Rok vzniku 2004
  Popis Výuková prezentace na téma steroidy s otázkami.
 • [ratings results="true"] Steroidy

  Autor Petr Šotkovský, Ondřej Teplý
  Školitel
  Rok vzniku 2006
  Popis Detektivní hra s obsahem učiva o steroidech.
 • pdf

  [ratings results="true"] Steroidy-detektiv

  Stáhnout
  Autor Petr Šotkovský, Ondřej Teplý
  Školitel
  Rok vzniku 2004
  Popis Prezentace, kterou lze využít k procvičování učiva o steroidech hrou. Je přiložen soubor s chemickými vzorci některých steroidů.
 • wmv

  [ratings results="true"] Střelný prach

  Stáhnout
  Autor Veronika Koldová
  Školitel RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
  Rok vzniku 2008
  Popis Exotermické a endotermické reakce

1 11 12 13 14 15 16