Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Zásobní láhev (H2SO4)