Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Erlenmayerova baňka s postranním vývodem