Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Odsávací baňka (Erlenmayerova baňka s postranním vývodem)