Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Reakce molekulárního a atomárního vodíku

26 Srp

Redoxní vlastnosti peroxidu vodíku

26 Srp

Sopka

26 Srp

Rovnováha chroman – dichroman

26 Srp