Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Reakce KMnO4 s (COOH)2 – vliv teploty

26 Srp

Reakce Zn s HCl (zkumavkový pokus) – vliv teploty

26 Srp