Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Důkaz škodlivin v cigaretovém dýmu (Kuřák) (video-pokus)

26 Srp

Katalytická oxidace alkoholů pomocí Pt

26 Srp

Důkaz aldehydů a ketonů pomocí Schiffova činidla

26 Srp

Důkaz formaldehydu v dřevotřísce

26 Srp

Oxidace alkoholů pomocí Cu

26 Srp