Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Reakce CaCO3 s HCl – vliv povrchu (pouze video)

26 Srp

Reakce Zn s HCl (zkumavkový pokus) – vliv povrchu

26 Srp