Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Rozpouštění polystyrenu v acetonu

26 Srp

Depolymerizace silonu

26 Srp

Syntéza nylonu (video-pokus)

26 Srp