Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Příprava kyseliny O-acetylsalicylové (Acylpyrin)

26 Srp

Redukční vlastnosti HCOOH

26 Srp

Reakce karboxylových kyselin s Mg

26 Srp

Pěnová sopka – Pěnící příšera (Reakce octu s jedlou sodou)

26 Srp

Oxidace alkoholů manganistanem

26 Srp

Oxidace alkoholů dichromanem

26 Srp