Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Reakce Cu s kyselinou dusičnou – vliv teploty

26 Srp

Redukční vlastnosti vodíku

26 Srp

Reakce Cu s kyselinou dusičnou – vliv koncentrace

26 Srp