Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Fluorescein

26 Srp

Stříbro a zlato z mědi

26 Srp

Hořlavé ruce

26 Srp

Reakce Zn se S

26 Srp

Zapálení kahanu bez zápalek

26 Srp

Kouzelné písmo – CoCl2∙6H2O (Význam CoCl2∙6H2O v silikagelu)

26 Srp

Instantní sníh (Pokus s polyakrylátem sodným – absorpce)

26 Srp

Světlušky (Pokus s amoniakem)

26 Srp

Pokus s octanem sodným (Chemický krápník, Horký led)

26 Srp

Bengálské ohně

26 Srp

Více článků