Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Důkaz vodíku (Reakce Zn s HCl)

26 Srp

Rozdíl reaktivity Mg a Zn s HCl (zkumavkový pokus)

26 Srp

Vytěsňování mědi železem

26 Srp