Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Komplexní sloučeniny Fe

26 Srp

Srážení sulfidů kovů

26 Srp

Důkaz Fe2+ a Fe3+

26 Srp

Komplexní sloučeniny Cu

26 Srp

Reakce NaCl s AgNO3

26 Srp