Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Reakce Ba2+

26 Srp

Redukční vlastnosti siřičitanů

26 Srp

Důkaz fosforečnanů molybdenovou solucí

26 Srp

Reakce Pb2+

26 Srp

Důkaz uhličitanů pomocí HCl

26 Srp