Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Amfoterní vlastnosti hliníku

26 Srp

Reakce Mg a Ca s vodou

26 Srp

Reakce kyslíku s kovy a nekovy (Hoření Mg a C v atmosféře O2)

26 Srp

Hořící gel (Pokus s octanem vápenatým)

26 Srp

Hoření Mg na vzduchu

26 Srp

Přeměna vody na víno

26 Srp

Reakce Na s vodou

26 Srp

Vlastnosti mýdla

26 Srp

Důkaz acetylenu

26 Srp

Chemické jojo s Na

26 Srp

Více článků