Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Voda (kapalná)

Popis

Voda je prostě voda. Struktura kapalné vody odpovídá struktuře i jiných kapalin. Ta je víceméně neuspořádaná a proměnlivá, díky neuspořádanému pohybu molekul. Nicméně, v případě kapalné vody se významně projevují síla a množství vodíkových můstků, které jsou ve struktuře vody patrné (přepněte si v tomto ohledu na zobrazení van der Waalsových poloměrů). To dává i kapalné vodě jakýsi náznak struktury, ale hlavně vysokou hustotu při srovnání s pevným stavem. Díky tomuto jevu (teplotní anomálie vody) je umožněna existence života na zemi).

Soubor pro učitele

3D model