Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

voda (led)

Popis

Ano, i led má svou strukturu a na vlastnosti vody to má zásadní vliv. Porovnáním se strukturou kapalné vody si všimněte, že voda má v pevném skupenství daleko pravidelnější a „otevřenější“ strukturu. Díky tomu má led při teplotě okolo 0 °C nižší hustotu než voda a dává tím vznik vlastnosti, které se říká „Teplotní anomálie vody“. Díky ní led plave na vodě a při tuhnutí se jeho objem zvětšuje, což vede k praskání naplněných nádob s vodou při zmrznutí jejich obsahu.

Soubor pro učitele

3D model