Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Vitamín B12 (kobalamin)

Popis

Vitamín B12 je jedním z vitamínů, který produkují výhradně živočichové a některé mikroorganismy. Lidské tělo jej potřebuje přijímat jen v nepatrném množství (několik mikrogramů denně), ale zcela bez něj se obejít nedokážeme. Tyto enzymy mimo jiné využívají speciální vazbu organické molekuly (např. methylu) na iont kobaltu vázaný uvnitř porfyrinového kruhu. Na obrázky níže je můžete prohlédnout interaktivní 3D model methyl-kobalaminu, což je jedna z biologicky aktivních forem vitamínu B12.

vitamin B12 (cobalamin) by vacmar on Sketchfab

Bez kobalaminu se neobejde např. enzym methylmalonyl-CoA mutasa, který provádí degradace větvených AMK, tyminu, cholesterolu a lichých MK, syntéza myelinu a pod. A nefungovala by mám také methionin synthasa, která společně s folátem tvoří z homocysteinu methionin.

Soubor pro učitele

3D model