Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Uhlíková nanotrubička

Popis

Uhlíková nanotrubička je další uchvacující uhlíkovou strukturou demonstrující velmi široké vazebné možnosti uhlíku. Představte si grafen, který stočíte do ruličky – pak dostanete uhlíkovou nanotrubičku (i když uhlíkové nanotrubičky se většinou z grafenu nedělají). Ale opět tu máme lehkou, ale velmi pevnou strukturu velmi unikátních vlastností, pevnější než ocel a další kovy. Škoda jen, že jsou tak drahé. Používají se do výztuží tenisových raket, k cílené distribuci léčiv a velmi nadějné jsou aplikace v elektronice a pro ukládání energie.

Soubor pro učitele

3D model