Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

tRNA (transferová ribonukleová kyselina)

Popis

Molekuly tRNA během proteosyntézy pomáhají překládat třípísmenný kód nukleový kyselin do primární sekvence proteinů. Na 3‘ konci nesou esterové vázanou aminokyselinu a zhruba uprostřed své jednovláknové molekuly mají 3 nespárované nukleotidy, jejichž pořadí (při čtení od 5‘ konce) odpovídá jednomu z antikodonů příslušejících vázané aminokyselině.

Více struktur a také informací v angličtině najdete např. v proteinové databance zde: pdb101.rcsb.org/motm/15

Níže vidíte zjednodušený interaktivní 3D model molekuly. Pro registrované učitele je ke stažení k dispozici také podrobnější model pro DS Visualizer (formát .dsv).

Soubor pro učitele

3D model

Hloubka zobrazení

Typ kamery


Animace