Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

tRNA

Popis

Test123

Test KaTeXu + MHChem:

$$\ce{A\bond{~–}B\bond{~=}C\bond{-~-}D}$$

3D model

Hloubka zobrazení

Typ kamery


Animace