Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Prvky: He (helium)

Popis

Výboj v trubici naplněné heliem svítí charakteristickým čárovým spektrem.

 

Fyuse 3D foto test:

Samotné čárové spektrum helia je zde: