Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Prvky: Bi (bismut)

Popis

Agregát kubických krystalů bismutu s převažujícím kostrovým vývojem

 

Fyuse 3D foto test: