Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Strukturní protein: kolagen

Popis

Lidský kolagen

 

Strukturní protein – kolagen je tvořen ze třech polypeptidových řetězců navzájem propletených jako cop nebo pomlázka ze tří prutů

3D model

Hloubka zobrazení

Typ kamery


Animace