Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Grafit – modifikace uhlíku

Popis

Grafit je jednou z alotropických modifikací uhlíku. Jeho struktura je tvořena vrstvami, v nichž jsou atomy navzájem propojeny kovalentními vazbami. V těchto vrstvách jsou delokalizované elektrony, jednotlivé kruhy tak mají částečně aromatických charakter. Odtud pochází vodivost grafitu. Jednotlivé vrstvy jsou pak navzájem propojeny slabými van der Waalsovými interakcemi. Proto se jednotlivé vrstvy velmi dobře otírají a grafit tak může být podstatou tuhy.

Soubor pro učitele

3D model