Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Ethan – střídavá (nezákrytová) konformace

Popis

I tak „nudná“ molekula jako je ethan může být něčím zajímavá. Díky možnosti rotace okolo jednoduché vazby může dojít ke vzniku tzv. konformací, které se od sebe liší energií. Když si pohrajete s molekulou níže a nastavíte si jednoduchou vazbu mezi uhlíky tak, aby tato vazba (a její osa) směřovala od vás do zadní části obrazovky, tak uvidíte, proč se tato energeticky nejvýhodnější konformace nazývá střídavá.

Soubor pro učitele

3D model