Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Enzym – triosafosfátisomerasa se substrátem

Popis

Enzym – triosafosfátisomerasa se substrátem

 

Triosafosfátisomerasa s substrátem glyceraldehyd-3-fosfátem v aktivním centru

3D model

Hloubka zobrazení

Typ kamery


Animace