Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Enzym – GAPDH se substráty – NAD+, glyceraldehydem a fosfátem

Popis

GAPDH se substráty – NAD+, glyceraldehydem a fosfátem

 
Interaktivní 3D model lidské glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasy se substráty