Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Enzym – GAPDH (glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenasa)

Popis

GAPDH samotný enzym

Interaktivní 3D model lidské glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasy

(model je vhodný k prohlížení v prohlížeči i zobrazení na celou obrazovku, funguje též ve virtuální realitě)

 

alternativní model pro prohlížení v počítači či pro augmentovanou realitu (pro Android či iOS)

MergeCube ID : YV1 GR1

 

Soubor pro učitele

3D model

Hloubka zobrazení

Typ kamery


Animace