Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Diamant – modifikace uhlíku

Popis

Diamant je vedle grafitu a fullerenu další alotropickou modifikací uhlíku. I když se stále jedná o ten samý uhlík, právě zcela rozdílná struktura grafitu a diamantu se odráží i v jejich naprosto odlišných vlastnostech. Diamant je nejtvrdším známým nerostem a na rozdíl od grafitu nevede elektrický proud.

Soubor pro učitele

3D model