Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

D-glukosa (D-glukóza)

Popis

Zde si můžete prohlédnout 3D modely dvou nejběžnějších struktur D-glukosy tedy α-D-glukopyranosu a β-D-glukopyranosu. Kromě tyčinkového metodu je zde také vizualizace vdW modelu obou forem.

Níže vidíte zjednodušený interaktivní 3D model molekuly. Pro registrované učitele je ke stažení k dispozici také podrobnější model pro DS Visualizer (formát .dsv).

Soubor pro učitele

3D model