Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Cyklohexan – židličková konformace

Popis

Z molekuly cyklohexanu lze vyrobit např. benzen. Kromě toho jde o šestičlenný kruh atomů uhlíku, který ale není planární (rovinný). Díky možnosti rotace okolo jednoduchých vazeb v molekule se jeho struktura snaží dosáhnout energeticky nejvýhodnějšího uspořádání (konformace), které pak převažují v kondenzovaných systémech látky. Tím energeticky nejvýhodnějším uspořádáním cyklohexanu je tzv. židličková konformace, kdy je vzájemná interakce atomů v molekule nejmenší (uvidíte nejlépe, když si přepnete do zobrazení van der Waalsových poloměrů). Tato konformace je obecně tou nejstabilnější pro šestičlenné kruhy, bez ohledu na typ atomu v molekule. Všimněte si tohoto strukturního motivu např. v molekule glukosy.

Soubor pro učitele

3D model