Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Chlorid sodný – sůl kamenná

Popis

Chlorid sodný je etalonem pro výuku struktury. V jeho struktuře iontového krystalu se pravidelně v prostoru střídají sodné kationty s chloridovými anionty. Jasně kubická struktura a ze struktury vyplývají i jeho vlastnosti (nevodivvý, stabilní, …).

Soubor pro učitele

3D model