Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

amylosa (amylóza, hlavní složka škrobu) v komplexu s jódem

Popis

Ukázka struktury amylosy tvořené α-D-glukopyranosovými jednotkami spojenými α-1,4 glykosidovými vazbami. V přiloženém modely je také ukázka povrchu kanálů tvořenými nativní amylosou, kanály jsou vyplněny vodou nebo v přítomnosti I2/I3 mohou být vyplněny molekulami Ix poskytujícími intenzivní modré zbarvení.

Níže vidíte zjednodušený interaktivní 3D model molekuly. Pro registrované učitele je ke stažení k dispozici také podrobnější model pro DS Visualizer (formát .dsv).

Soubor pro učitele

3D model

Hloubka zobrazení

Typ kamery


Animace