Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Základy enzymologie (klasifikace enzymů, mechanismy katalýzy, inhibitory a mechanismy inhibice) – pracovní list