Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Vzdělávání žáků v chemii prostřednictvím jednoduchých experimentů s přírodními látkami: podpora empirických poznávacích postupů a rozvoj souvisejících kompetencí