Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Význam chloridu kobaltnatého v silikagelu