Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Vliv specifického povrchu na rychlost chemické reakce