Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Vliv mýdla na povrchové napětí kapaliny I