Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Vliv koncentrací eduktů na rychlost chemické reakce