Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Vliv katalyzátoru na rychlost chemické reakce