Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Tepelné změny při rozpouštění hydroxidu sodného ve vodě (3D)