Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Struktura monosacharidů – didaktické poznámky