Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Stavba atomu, radioaktivita a její využití