Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Stanovení iontů F pomocí ISE