Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Soubor Chemických experimentů na téma hydroxy sloučeniny uhlovodíků pro II. ročník gymnázia